Usage Statistics for www.randomize.boolean.name

Summary Period: January 2017
Generated 16-Jan-2017 06:23 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for January 2017
Total Hits 867
Total Files 867
Total Pages 867
Total Visits 56
Total kB Files 2562
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 19
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 205
Total Unique User Agents 37
. Avg Max
Hits per Hour 18 54
Hits per Day 433 630
Files per Day 433 630
Pages per Day 433 630
Visits per Day 28 46
kB Files per Day 1281 1864
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 867

Daily usage for January 2017

Daily Statistics for January 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
15 630 72.66% 630 72.66% 630 72.66% 46 82.14% 18 94.74% 1864 72.74% 0 0.00% 0 0.00%
16 237 27.34% 237 27.34% 237 27.34% 12 21.43% 4 21.05% 698 27.26% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2017

Hourly Statistics for January 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 24 48 5.54% 24 48 5.54% 24 48 5.54% 72 144 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 21 43 4.96% 21 43 4.96% 21 43 4.96% 58 116 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 3 6 0.69% 3 6 0.69% 3 6 0.69% 14 29 1.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 23 46 5.31% 23 46 5.31% 23 46 5.31% 66 133 5.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 24 49 5.65% 24 49 5.65% 24 49 5.65% 75 150 5.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 19 39 4.50% 19 39 4.50% 19 39 4.50% 47 94 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 22 45 5.19% 22 45 5.19% 22 45 5.19% 60 120 4.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 21 43 4.96% 21 43 4.96% 21 43 4.96% 58 116 4.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 5 10 1.15% 5 10 1.15% 5 10 1.15% 28 56 2.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2 5 0.58% 2 5 0.58% 2 5 0.58% 12 23 0.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 19 39 4.50% 19 39 4.50% 19 39 4.50% 47 93 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 11 23 2.65% 11 23 2.65% 11 23 2.65% 64 129 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 18 36 4.15% 18 36 4.15% 18 36 4.15% 38 77 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 20 40 4.61% 20 40 4.61% 20 40 4.61% 52 103 4.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 20 41 4.73% 20 41 4.73% 20 41 4.73% 50 100 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 23 47 5.42% 23 47 5.42% 23 47 5.42% 69 138 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 8 0.92% 4 8 0.92% 4 8 0.92% 22 45 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 18 37 4.27% 18 37 4.27% 18 37 4.27% 62 124 4.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 18 36 4.15% 18 36 4.15% 18 36 4.15% 68 137 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 18 37 4.27% 18 37 4.27% 18 37 4.27% 41 82 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 21 42 4.84% 21 42 4.84% 21 42 4.84% 55 110 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 24 48 5.54% 24 48 5.54% 24 48 5.54% 72 144 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 22 45 5.19% 22 45 5.19% 22 45 5.19% 62 123 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 27 54 6.23% 27 54 6.23% 27 54 6.23% 89 178 6.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 859 99.08% 2551 99.56% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/
2 7 0.81% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201701.html

Top 3 of 3 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 859 99.08% 2551 99.56% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/
2 7 0.81% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /webstats/usage_201701.html

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 859 99.08% 48 85.71% /webstats/
2 7 0.81% 7 12.50% /
3 1 0.12% 1 1.79% /webstats/usage_201701.html

Top 19 of 19 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 540 62.28% 540 62.28% 776 30.28% 0 0.00% 0 0.00% 19 33.93% 195.88.16.114
2 176 20.30% 176 20.30% 982 38.33% 0 0.00% 0 0.00% 8 14.29% 178.159.37.14
3 121 13.96% 121 13.96% 677 26.43% 0 0.00% 0 0.00% 11 19.64% 95.85.41.17
4 15 1.73% 15 1.73% 81 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.36% 5.39.221.40
5 1 0.12% 1 0.12% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 120.52.73.97
6 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 145.255.9.217
7 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 145.255.9.246
8 1 0.12% 1 0.12% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 180.76.15.12
9 1 0.12% 1 0.12% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 183.129.151.130
10 1 0.12% 1 0.12% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 183.194.15.22
11 1 0.12% 1 0.12% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 202.124.183.15
12 1 0.12% 1 0.12% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 217.69.133.169
13 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 46.148.120.176
14 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 46.148.127.247
15 1 0.12% 1 0.12% 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 66.249.64.1
16 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 66.249.64.60
17 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 79.110.25.179
18 1 0.12% 1 0.12% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 80.188.220.131
19 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 87.228.95.129

Top 10 of 19 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 176 20.30% 176 20.30% 982 38.33% 0 0.00% 0 0.00% 8 14.29% 178.159.37.14
2 540 62.28% 540 62.28% 776 30.28% 0 0.00% 0 0.00% 19 33.93% 195.88.16.114
3 121 13.96% 121 13.96% 677 26.43% 0 0.00% 0 0.00% 11 19.64% 95.85.41.17
4 15 1.73% 15 1.73% 81 3.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.36% 5.39.221.40
5 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 46.148.120.176
6 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 46.148.127.247
7 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 79.110.25.179
8 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 87.228.95.129
9 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 145.255.9.246
10 1 0.12% 1 0.12% 6 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% 145.255.9.217

Top 100 of 205 Total Referrers
# Hits Referrer
1 60 6.92% http://35info.ru/zrelie-mamochki/porno-hd-film.php
2 41 4.73% https://1cbit.net
3 40 4.61% https://dental-kazan.ru
4 40 4.61% https://forward-hdd.ru
5 30 3.46% http://35info.ru/aziatki/devushki-v-golfah-erotika.php
6 30 3.46% http://35info.ru/aziatki/porno-konchayut-ot-seks-mashini-onlayn.php
7 30 3.46% http://35info.ru/bdsm/perviy-seks-kak-ne-opozoritsya.php
8 30 3.46% http://35info.ru/bolshie-siski/porno-zadnitsi-zrelih-zhenshin.php
9 30 3.46% http://35info.ru/otsos/porno-skazki-na-ruskom.php
10 30 3.46% http://35info.ru/russkoe-porno/porno-video-s-samimi-molodimi-devushkami.php
11 30 3.46% http://35info.ru/skvirting/vlagalishe-posle-rodov-uzkoe.php
12 30 3.46% http://collagenmask.ru/bdsm/bdsm-ne-dlya-slabonervnih.php
13 30 3.46% http://collagenmask.ru/grupovoe-porno/bolshie-popi-stoya-rakom.php
14 30 3.46% http://collagenmask.ru/kamshoti/starik-konchaet-vnutr.php
15 30 3.46% http://collagenmask.ru/nogami/1-fut-v-metrah.php
16 30 3.46% http://collagenmask.ru/nogami/video-porno-paltsev-nog.php
17 30 3.46% http://collagenmask.ru/v-chulkah/porno-kunilingus-russkoe-lyubitelskoe.php
18 30 3.46% http://geo31.ru/na-labutenah/krasivie-devushki-v-tuflyah-i-golie.php
19 29 3.34% http://collagenmask.ru/na-kablukah/seks-s-visokimi-foto.php
20 20 2.31% http://35info.ru/lyubitelskoe/moskovskiy-vokzal-i-prostitutki.php
21 11 1.27% http://35info.ru/seksi-devochki/trah-za-dengi-porno.php
22 5 0.58% http://microsoftofficeproductkey.weebly.com/
23 5 0.58% http://powerisoregistrationcode.blogcu.com/power-iso-registration-code/28774739
24 5 0.58% https://windows7professional64bitproductskey.wordpress.com/
25 4 0.46% - (Direct Request)
26 4 0.46% http://netallergy.ru
27 3 0.35% http://zimtundzucker.eu
28 1 0.12% http://agentsun.xyz/papki/papka-s-40-faylami-a4.html
29 1 0.12% http://avenueflash.xyz/kalendar/damskiy-kalendar-skachat-besplatno.html
30 1 0.12% http://awardsfan.xyz/vizitki/srochno-vizitki-krasnodar.html
31 1 0.12% http://best-businesscard-onlinezakaz.twofox.xyz/kalendari/zakazat-izgotovlenie-kvartalnih-kalendarey-na-2017-god-v-drovnino.html
32 1 0.12% http://beststories.top/papki/papka-a4-s-20-karmanami.html
33 1 0.12% http://bestvizitka-kupi.accountant/buhgalter-byuro/o-buhgalterskom-uchete-1996.html
34 1 0.12% http://bestvizitka-kupi.accountant/proverka-kontragentov/spisok-normativno-pravovih-dokumentov-po-buhgalterskomu-uchetu.html
35 1 0.12% http://beyondcon.xyz/flaeri/kak-delat-flaera.html
36 1 0.12% http://burggame-war.insaber.ru/lotereya-rzhd-tirazh-47-proverit-onlayn.html
37 1 0.12% http://business-card-newonlinezakaz.ratesearch.xyz/kalendar/
38 1 0.12% http://businesscard-news-zakaz.starssolar.xyz/sertifikati/voznesene-izgotovlenie-podarochnie-sertifikati-s-nominalnoy-stoimostyu.html
39 1 0.12% http://businesscardprofikupi.maxiron.top/pechati/pechati-i-shtampi-drevneslavyanskie.html
40 1 0.12% http://cardclub.buzzcontent.top/listovki/yuzhno-sahalinsk-listovka-prays.html
41 1 0.12% http://city-gamesmod.allsolaris.ru/40-lineynie-igrovie-avtomati.html
42 1 0.12% http://clubvisitkahd.onlypenguin.top/sertifikati/sertifikat-uchastiya-v-konkurse-chtetsov-shablon.html
43 1 0.12% http://consultantfest.xyz/priglasitelnie/voronezh-zakazat-priglasitelnie-na-svadbu.html
44 1 0.12% http://free-gamesnet.britva-pro.ru/harakteristicheskoe-chislo-v-gosloto.html
45 1 0.12% http://friendsup.xyz/pechati/pechati-i-shtampi-forma-ip-402.html
46 1 0.12% http://games-eraip.emblog.ru/lotereya-brestskaya-krepost-geroy-4-tirazh-14-maya-2014-goda-proverit.html
47 1 0.12% http://gamesgurunice.insaber.ru/evrositi-kazino.html
48 1 0.12% http://gamezgorod-games.redalex.ru/operator-1s-blek-bakkara.html
49 1 0.12% http://glassbrain.xyz/kalendar/kalendar-na-2017-nastolniy-skachat.html
50 1 0.12% http://go-igrythebest.igebild.ru/proverit-lotereyu-rzhd-3-pobeda-oktyabr.html
51 1 0.12% http://gorod-igrawork.kamylla.ru/kazino-f-smotret.html
52 1 0.12% http://gorod-igry-mult.alsale.ru/kak-proverit-lotereynie-bileti.html
53 1 0.12% http://gotowatch.xyz/blanki/izgotovlenie-blankov-musornih-talonov.html
54 1 0.12% http://hd-on-line-vizitcka.plazastudio.xyz/flaeri/
55 1 0.12% http://hd-visitka-prof.accountant/buhgalteriya-byuro/
56 1 0.12% http://hd-vizitka-prof.accountant/buhgalteriya/k-printsipam-dopusheniyam-v-buhgalterskom-uchete-otnosyat-printsipi.html
57 1 0.12% http://hdbusiness-cardonline.mobville.xyz/priglasitelnie/
58 1 0.12% http://hdvizitkaprof.rackbaby.xyz/blanki/zakazat-firmenniy-blank-ooo-cherga.html
59 1 0.12% http://hotgeek.xyz/vizitki/vizitki-dlya-massazhista-psd.html
60 1 0.12% http://igam-world-gam.rdla.ru/sloti-igrat-demoversiya.html
61 1 0.12% http://igry-free-master.manima.ru/bingo-money-online-play-win.html
62 1 0.12% http://igry-tv-work.svechniki.ru/smogli-priglasit-v-vilyam-hill-kazino.html
63 1 0.12% http://igrymy-hifi.wwwelcome.ru/novie-sloti-v-inventarem-dlya-stalker.html
64 1 0.12% http://kupi-printbusiness-card.tagsland.xyz/pechati/klenovaya-gora-izgotovlenie-pechatey.html
65 1 0.12% http://kupi-vizitkaclub.accountant/buhgalteriya/zayavleniya-na-usn-pri-registratsii-v-2017.html
66 1 0.12% http://kupinamecardon-line.maxidiamond.xyz/kalendari/uzey-tuklya-zakazat-kalendari-zakladki.html
67 1 0.12% http://kupionline-vizitka.accountant/nalogi-onlayn/oplata-cherez-robokassu-buhgalterskiy-uchet.html
68 1 0.12% http://kupionline-vizitka.accountant/nalogi-onlayn/zayavlenie-o-registratsii-ip-v-pfr-skachat.html
69 1 0.12% http://kupiprofivisitcard.ioware.xyz/listovki/listovki-alkogol-vyazma.html
70 1 0.12% http://kupivisitka-prof.plazastudio.xyz/otkritki/podarochnaya-otkritka-svadbu-bratkovo.html
71 1 0.12% http://likesimple.xyz/pechati/izgotovlenie-pechatey-i-ottiskov-v-karagnde.html
72 1 0.12% http://listair.xyz/papki/papka-a5-naturalnaya-kozha-segregator.html
73 1 0.12% http://liststrust.xyz/sertifikati/shabloni-sertifikatov-obucheniya.html
74 1 0.12% http://loopbusiness.xyz/blanki/obrazets-firmenniy-blank-predpriyatiya-obrazets.html
75 1 0.12% http://mafiaeragames.kamylla.ru/algoritm-raboti-slot-avtomata.html
76 1 0.12% http://mapsproject.xyz/vizitki/programma-dlya-sozdaniya-vizitok-besplatno-skachat-polnuyu-versiyu.html
77 1 0.12% http://margo-games-world.rdla.ru/schetchik-kazino-ruletka-blekdzhek.html
78 1 0.12% http://margoplay-zone.kamylla.ru/slot-kensington.html
79 1 0.12% http://master-on-line-game.alsale.ru/jack-black-school-of-rock-perevod.html
80 1 0.12% http://masterplayera.marrina.ru/igrovie-avtomati-na-dengi-s-ezhednevnim-bonusom-bez-depozita.html
81 1 0.12% http://mult-hdgame.allsolaris.ru/igra-s-vivodom-deneg-lovlya-ribi.html
82 1 0.12% http://my-play-go.all-canto.ru/lotereya-kozirnaya-karta-402.html
83 1 0.12% http://name-card-news-sdelat.beststories.top/sertifikati/shabloni-dlya-fotoshop-podarochniy-sertifikat.html
84 1 0.12% http://name-cardclub-zakaz.accountant/autsorsing-buhgalteriya/obyazannost-sdavat-buhgalterskuyu-otchetnost.html
85 1 0.12% http://name-cardclub-zakaz.accountant/kontragenti/nalogoviy-period-buhgalterskaya-otchetnost.html
86 1 0.12% http://namecardon-lineworld.ioware.xyz/kalendari/zakazat-pechat-kalendarey-s-vashim-logotipom-v-kilimovo.html
87 1 0.12% http://net-games-best.umaxima.ru/bingo-na-babyblog.html
88 1 0.12% http://net-on-line-game.marrina.ru/kazino-dengi-za-registratsiyu-200-rubley.html
89 1 0.12% http://netigra-online.manima.ru/chit-v-kazino-advance-rp.html
90 1 0.12% http://newsnamecard-zakaz.beststories.top/vizitki/kod-dlya-programi-master-vizitok.html
91 1 0.12% http://nice-top-games.kamylla.ru/slot-mashina-s-1-diskom.html
92 1 0.12% http://nicemulti-games.rasanova.ru/top-lotereynih-biletov.html
93 1 0.12% http://on-line-business-cardonlinezakaz.wellconnect.xyz/register.html
94 1 0.12% http://on-line-visiting-zakaz.nestsurf.xyz/vizitki/vizitki-nedorogo-mashinist-kochegar-kotelnoy-v-aleksandrove.html
95 1 0.12% http://on-line-vizitckasdelay.eastsidenetwork.top/otkritki/korshevo-zakazat-pechat-podarochnih-otkritok.html
96 1 0.12% http://on-line-vizitka-hd.tagbase.xyz/papki/gde-zakazat-papki-s-arochnim-mehanizmom-a4-v-nikolaevke.html
97 1 0.12% http://on-linecard-kupi.askville.top/blanki/srochnuyu-pechat-firmennih-blonkov-zakazat-v-yakimovo.html
98 1 0.12% http://on-linegames-mult.stalnovo.ru/skachat-igru-kazino-ruletka-na-psp-na-russkom.html
99 1 0.12% http://on-linegames-real.marrina.ru/igrovoy-avtomat-luna-igrat-onlayn.html
100 1 0.12% http://online-business-card-zakaz.maxidiamond.xyz/kalendari/zakazat-pechat-kalendarey-s-vashim-logotipom-gremyachee.html

Top 15 of 37 Total User Agents
# Hits User Agent
1 540 62.28% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 17 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
3 17 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
4 15 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
5 15 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
6 14 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.103 Safari/537.36
7 14 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
8 14 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
9 13 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
10 13 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 YaBrowser/15.12.1.6475 Safari/
11 13 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36 OPR/34.0.2036.5
12 13 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 YaBrowser/16.2.0.3539 Safari/
13 13 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.103 Safari/537.36
14 12 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
15 12 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36

Usage by Location for January 2017

Top 7 of 7 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 665 76.70% 665 76.70% 1471 57.39% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 179 20.65% 179 20.65% 999 38.99% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
3 15 1.73% 15 1.73% 81 3.15% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 4 0.46% 4 0.46% 4 0.16% 0 0.00% 0 0.00% China
5 2 0.23% 2 0.23% 6 0.24% 0 0.00% 0 0.00% United States
6 1 0.12% 1 0.12% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
7 1 0.12% 1 0.12% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Sri Lanka


Generated by Webalizer Version 2.01